Rapat penentuan nilai rapot dan evaluasi pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2022/2023

Rapat penentuan nilai rapot dan evaluasi pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2022/2023

Pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 dilaksanakan rapat penentuan nilai rapot dan evaluasi pembelajaran semester ganjil tahun ajaran 2022/2023 yang diikuti oleh bapak/ibu guru di SMKN 3 Teknologi dan Rekayasa Jayapura.